Provozní řád

Majitelé psů jsou seznámeni s provozním řádem při nástupu.

1) Psí hotel je určen k dočasnému ubytování pejsků. Neslouží k trvalému umístění zvířat.

2) Provozní doba hotelu je nepřetržitá, psi jsou pod neustálým dohledem. Jsou umístěni do vyčištěných a vydezinfikovaných místností či kotců, kde se provádí pravidelný úklid.

3) K dočasnému ubytování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, ošetřená proti blechám, klíšťatům, odčervená. Majitel doloží očkovací průkaz s platnou vakcinací (vzteklina, parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza). Vakcinace musí být aplikována nejméně 21 dní před umístěním zvířete a nesmí být starší než 3 roky.

4) Majitel souhlasí, že v případě zdravotních problémů bude pes ošetřen smluvním veterinárním lékařem. Majitel bude vždy předem informován telefonicky. Ošetření hradí majitel.

5) Majitel musí upozornit na případné agresivní chování psa, hárající fenu, či fenu březí.

6) Krmná dávka odpovídá velikosti a stáří psa 1x-3x denně dle dohody, voda se doplňuje průběžně celý den.

7) Při přijetí psa vyplní každý majitel tzv. „kartu psa“, kde se zaznamenají všechny důležité informace o pejskovi. Majitel podepíše „protokol o předání psa“, který má dvě vyhotovení, jedno pro majitele a druhé pro hotel. Očkovací průkaz psa majitel odevzdá při přijetí a po dobu pobytu je uložen v hotelu.

8) Při rezervaci bude zákazníkovi vystavena smlouva o dočasném ubytování. Záloha činí 50% celkové odhadované částky za ubytování. Bez zálohové platby nelze brát rezervaci jako potvrzenou. Při zrušení rezervace méně než 14 dní před dohodnutým termínem počátku ubytování se záloha nevrací.

9) Každý pejsek musí mít svůj obojek, může si sebou vzít svou oblíbenou hračku, pelíšek, deku a vlastní krmení.

10) Je možné si předem domluvit převoz pejska.

11) Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa k ubytování. Štěňata mladší 8-ti měsíců nemohou být ubytována.